Wybory

Ogólnouczelniana Komisja Wyborcza Samorządu Studentów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie podjęła uchwałę w dniu  30 października 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Wydziałowych Rad Studentów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.


Wybory uzupełniające do Wydziałowych Rad Studentów Uniwersytetu Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie (WRS UKSW) wyznacza się na dni 20–24 listopada 2018 r.


Ustalono następującą liczbą mandatów do obsadzenia:

1) Wydział Studiów nad Rodziną - 5 mandatów

2) Wydział Filozofii Chrześcijańskiej - 3 mandaty

3) Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych - 2 mandaty

4) Wydział Nauk Humanistycznych - 1 mandat

5) Wydział Nauk Pedagogicznych - 1 mandat

6) Wydział Prawa Kanonicznego - 1 mandat

 

Harmonogram wyborczy:

Rejestracja Kandydatów – 5–9 listopada 2018 r.
Kandydaci do WRS UKSW zobowiązani są do dostarczenia osobiście lub  drogą elektroniczną pod adres
wybory@samorzad.uksw.edu.pl do OKWS wypełnionego formularza zgłoszeniowego, listę poparcia z minimum 25 podpisami oraz zaświadczenie z dziekanatu o statusie studenta.

Dyżury OKWS w dniach rejestracji:

5 listopada (poniedziałek) w godz. 11.00 - 15.00

6 listopada (wtorek) w godz. 11.00 - 15.00

7 listopada (środa) w godz. 11.00 - 15.00

8 listopada (czwartek) w godz. 11.00 - 15.00

9 listopada (piątek) w godz. 11.00 - 15.00


Zgłoszenia wraz z kompletem dokumentów będą przyjmowane w siedzibach Samorządu
Studentów UKSW:
przy ul. Wóycickiego 1/3, bud. 23, pok. 004 przy ul. Dewajtis, Stary Gmach, pok. 024

Adres, pod który należy przesyłać zgłoszenia kandydatur do Wydziałowych Rad Studentów
(WRS UKSW) to: wybory@samorzad.uksw.edu.pl .

Obwieszczenie o liście kandydatów – do 13 listopada 2018 r.
Obwieszczenie o Wydziałowych Komisjach Wyborczych Samorządu – do 17 listopada 2018 r.
Obwieszczenie o wzorze kart do głosowania – 15 listopada 2018 r.
Głosowanie odbędzie się w dniach 20-24 listopada 2018 r. w godzinach 11.00- 15.00.

Miejsca głosowania dla poszczególnych wydziałów:
1) kampus przy ul. Dewajtis, hol przy szatni w Nowym Gmachu - miejsce głosowania dla
wydziałów: Wydział Prawa Kanonicznego; Wydział Nauk Humanistycznych


2) kampus przy ul. Wóycickiego, hol przy szatni w budynku 21 - miejsce głosowania dla
wydziałów: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych; Wydział Nauk Pedagogicznych


3) kampus przy ul. Wóycickiego, hol przy portierni w budynku  23 - miejsce głosowania dla
wydziałów: Wydział Filozofii Chrześcijańskiej; Wydział Studiów nad Rodziną

Ogólnouczelniana Komisja Wyborcza
Samorządu Studentów UKSW

ZałącznikWielkość
Formularz zgłoszeniowy.pdf237.84 KB
Lista poparcia.pdf155.96 KB
Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach

Samorząd Studentów UKSW
ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa
tel. (22) 561 88 17 (pn.-pt. w godz. 9.00-15.00)
 e-mail samorzad@uksw.edu.pl
Konto: BRE S.A. 21 1140 1010 0000 3670 1200 1005