Pobierz

AKTY PRAWNE 

  

Regulamin Samorządu Studentów UKSW

 

  

Ordynacja Wyborcza Samorządu Studentów UKSW (obowiązująca od 26.03.2015 r.)

 

  

Ordynacja Wyborcza Samorządu Studentów UKSW (obowiązująca do 26.03.2015 r.)

 

 

Regulamin Posiedzeń Parlamentu Studentów SaS UKSW

 

 

Kodeks Etyki Studenta

 


Regulamin Studiów (stan z dnia 26.04.2015 r.)

 Statut UKSW

 

PORADNIK STUDENTA UKSW

 

Poradnik Studenta UKSW 2016/2017
 

 

PROGI PUNKTOWE DOTYCZACE STYPENDIUM REKTORA NA ROK AKADEMICKI 2013/2014

 


Progi punktowe 2013/2014

 

PROGI PUNKTOWE DOTYCZACE STYPENDIUM REKTORA NA ROK AKADEMICKI 2014/2015

 


Progi punktowe 2014/2015

 

PROGI PUNKTOWE DOTYCZĄCE STYPENDIUM REKTORA NA ROK AKADEMICKI 2015/2016

 

Progi punktowe 2015/2016

 

WZORY ŚRODKÓW ODWOŁAWCZYCH OD DECYZJI (STYPENDIA)

Odwołanie od decyzji Wydziałowej Komisji Stypendialnej

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy (Stypendium Rektora)

Wniosek o powne rozpatrzenie sprawy (Miejsce w domu studenckim)

 

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU COOLTURALNEGO

 


Regulamin Konkursu COOLturalnego

 

 

 

 

PREZENTACJA DOTYCZĄCZA CELÓW DZIALALNOŚCI SAMORZĄDU STUDENTÓW UKSW

http://cloneprint.com/sites/cloneprint.com/files/upload/PowerPoint_2007_logo_.jpg  Prezentacja o celach Samorządu

 

 

 
Copyright © 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach

Samorząd Studentów UKSW
ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa
tel. (22) 561 88 17 (pn.-pt. w godz. 9.00-15.00)
 e-mail samorzad@uksw.edu.pl
Konto: BRE S.A. 21 1140 1010 0000 3670 1200 1005